EGYÉNI BESZÉLGETÉS


A spiritualitás nem egyszerűen érdeklődés, hanem életminőség. Nem feltétlenül az ezoterikus tudományok elemzését jelenti.

Minden egyes ember spirituálisan él akkor, amikor létezését egy magasabb összefüggésből vizsgálja, felismeri tudatos működése és életének meghatározó szereplői, eseményei közötti kapcsolatok rendszerét, önmaga és a világ látható/láthatatlan megnyilvánulásainak egységét. A Szellem Tereiben való elmélyülés útján pedig megérti a legnagyobb kozmikus áradás, a Szeretet rezgésének lényegét, amely önmagunk és a Világ áramló együtthatásának lényege.

A személyes beszélgetés egy olyan szituáció, amikor két ember között létrejön egy finom, mediális kapcsolat. A kérdező ösztönösen megnyitja, olvashatóvá teszi pszichéje információs mezejét a segítő számára, aki a képi és verbális szimbólumok alkotta üzenetet közvetíti a kérdést feltevő felé.

Tudatalattink számtalan – a tér-idők tapasztalásai alatt felhalmozott –  mintát őriz, amelyek a jelen szerepszemélyiségünk tanulási útján felvett benyomásokkal együtt egyedi hitrendszerekké alakulnak bennünk. Ezek inspirálják sajátos válaszreakcióinkat problémamegoldásainkban. E hitrendszerek sokszor inkább téveszmék, amelyek múltja félelem-tapasztalásokban gyökerezik. Amikor sztereotípiákból táplálkozó válaszokat keresünk, nem sikerül megoldanunk személyes kérdéseinket. Felül kell emelkednünk önmagunkon ahhoz, hogy érzelmi testünk gyógyulása bekövetkezzék.

A beszélgetés 1,5 órás időtartama alatt a következő felismeréseket tesszük:

 ·       felfedezzük életutunk árnyékmintáját, azt a negatív kódot, törekvést, amely minduntalan hasonló drámákba sodor bennünket

·       megértjük a „szerep feletti szerepek” sorát, amelyekkel tévesen azonosulunk, s amelyek elválasztanak eredendő énünk kiteljesedésétől

·       ráébredünk életünk történéseiben a saját felelősségünkre, arra, hogy életkörülményeink, kapcsolataink teremtésének mi magunk vagyunk a kulcsa

·       konkrét élethelyzetek elemzését végezzük   

·       válaszokat, gyakorlati tanácsokat kapunk, amelyek megnyitják a szabad, pozitív teremtés útját