KÖDDÉ VÁLT ÉLETEK


Rejtélyes eltűnések világszerte - előadás

Az utóbbi időben egyre több figyelmet kap egy nyugtalanító téma:
Emberek tűnnek el a világ minden táján bármilyen értékelhető nyom nélkül. Nem azokra az
esetekre gondolunk itt, ahol bűneset, csellengés, öngyilkosság következményeként szívódik
fel valaki, hanem ahol MEGMAGYARÁZHATATLAN MOTÍVUMOK mentén épül fel  az
eltűnés forgatókönyve.
A civilizált nyugati világban évente (alsó hangon) 35-40 ezer olyan titokzatos eltűnést
regisztrálnak (ezeknek körülbelül 30-40%-a kiskorú), amelyeknek nemhogy megfejtése
nincs, de semmiféle logikus magyarázat, előzmény vagy ok sem kapcsolódik hozzájuk.
Magyarországon évente 6-700 olyan személyt tartanak nyilván, akik soha nem kerülnek
elő. Ennek a számnak bizonyos százalékát lefedik azon esetek, ahol a kirajzolódó
körülmények teljességgel érthetetlen, előzmények nélküli és (a rendelkezésünkre álló
információk alapján) minden józan észnek ellentmondó ügyeket formálnak.
Amerikában az utóbbi hónapokban egyre nagyobb visszhangot kap a nemzeti parkokban,
mind nagyobb számban regisztrált eltűnések tárgyköre, amelyek elég furcsa
jellegzetességgel bírnak.
Vajon ki tartozik a célcsoportba? Mi történik ezekkel az emberekkel?
Ezekre a kissé nyomasztó, felfokozott rejtéllyel felruházott kérdésekre próbálunk választ
találni ezen a délutánon és estén…