HELYZETÁLLÍTÓ DÉLUTÁN


Önismereti foglalkozás

Valamennyien hordozunk magunkban fel nem oldott konfliktusokat. Ki nem mondott érzések, gondolatok feszítik lelkünket. Gyakran a veszteségtől, negatív tükörtől, csalódástól való félelmünk gátol meg bennünket egy helyzet tisztázásában. Szeretnénk ugyanakkor érteni a konfliktusban szereplő másik fél - vagy a külvilág - őszinte álláspontját, látásmódját velünk kapcsolatban. Ezen a találkozón, megrendezzük az adott – frusztrációt okozó – szituációt. A helyzetgyakorlat főszereplője Te leszel, a saját problémáddal, amit – a morfogenetikus mező bölcsességének megidézésével – megpróbálunk a rendeződés irányába mozdítani.

A több éves tapasztalat azt mutatja számomra, hogy az indulati töltés kifuttatásával - a megértés szintjén megszülető elfogadás erejével - átprogramozhatóak élethelyzeteink.

A következő témákhoz nyújt támogatást a program:

· Magánéleti krízis (párkapcsolat, családi kapcsolatok, barátok)

·         Kollegiális, munkahelyi feszültség

·         Döntést váró helyzet

·         Önérvényesítés alkalmazása

 A helyzet-állítás lehetőséget ad a probléma teljes konstellációjának felismerésére. Mindez a feszültség élő kifejezése, a másik mélyebb értése, a megoldás/feloldás útjának meglátása  által történik meg.

"Érinthetetlen, elmélyült, magasztos, beavatott és beavató, a transzcendens küldötte, együtt érző, jóságos, makulátlan, fennkölt és alázatos, független…

Pszichénk megannyi lenyomatot őriz e szerepmintázat képzetéről.

Ezen az alkalmon a papnő archetípus vélt, valós , igaznak tűnő és álságos arcait fürkésszük…

Vajon mit takar a jóság-illúzió – kiválasztottság-tudat – pszichózis tengely?

 Fókuszba kerülnek a papnőség szakrális, a világiság profán megnyilvánulásai és talán felismerjük a bennünk élő papnő énvédő és önkorlátozó játszmáit is…"