HÉRA DÉLUTÁNJA


Tekintélyelvűség és önérvényesítés a mindennapokban - önismereti délután

A mitológiai Héra egy sérült női szerep megtestesítője…
Kapcsolatát férjével a hatalmon való civakodás jellemzi, létélménye a folytonos távolságra ítéltségből
adódó kisebbrendűség, amit a férje, Zeusz szeretőin állt bosszú és elnyomás útján próbál kompenzálni.

 • Vajon él-e bennünk Héra felsőbbrendűsége, esetleg pont önbecsülésünk hiányától szenvedünk?
 • Miként reagálunk a körülöttünk megjelenő Hérákra?
 • Képesek vagyunk mozgósítani magunkban pozícióharcos attitűdjét vagy netán hagyjuk,
  hogy folyton maga alá gyűrjön egy manipulatív, erősebb akarat?
 • Mi az a domináns hérai eszköztár, amely leginkább hatásba hoz, vagy épp azzal érünk célba?
  Elitista, intellektuális fölényű, metsző logikájú, ellentmondást nem tűrő, cinikus, arrogáns, profán, durván alpári?

  Ezen a délutánon helyzetgyakorlatok útján ismerjük fel a személyiségünkben megbújó, kitakart Hérát…

  AJÁNLOTT MINDAZOKNAK, AKIK TÚLMŰKÖDTETIK AKARATÉRVÉNYESÍTÉSÜKET VAGY ÉPP TÚLZOTTAN BEHÓDOLNAK AZ ERŐSEBB AKARATNAK, AUTORITÁSNAK...